VBVO
 
 
Zoeken
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
VBVO de ondernemersvereniging van Vianen

De VBVO (Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken) bestaat al meer dan 50 jaar. De VBVO richt zich met name op bedrijven gevestigd in de gemeente Vianen.

Onze doelen zijn belangenbehartiging en het samenbrengen van bedrijven en ondernemers.  

Onder belangenbehartiging verstaan wij het samen met de gemeente en andere (overheids)instanties optimaliseren van het ondernemersklimaat in Vianen en omstreken. Tevens zetten wij ons in voor het handhaven van het voorzieningenniveau op de bedrijventerreinen inclusief buitengebieden en waar mogelijk proberen we die te verbeteren. Daarnaast staan wij voor het bevorderen van overleg en samenwerking met verschillende organisaties en instellingen.

Aangaande het samenbrengen van ondernemers houden wij elk kwartaal een ledenvergadering waarbij naast huishoudelijke zaken ook interessante thema's worden belicht, externe gastsprekers een presentatie verzorgen en waar natuurlijk zeker ook gelegenheid is elkaar te spreken.  

Ondernemer in Vianen..? Wordt lid van de VBVO! Voor meer info neem contact op via secretariaat@vbvo.nl.

Meer mogelijk op de bedrijventerreinen in Vianen
Visie vastgesteld Met het vaststellen van de Visie op de Bedrijventerreinen afgelopen voorjaar geeft de gemeente Vianen invulling aan de ambitie meer mogelijkheden te creŽren voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Aanvullend daarop is in de Detai .... meer >>

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bedrijventerreinen Vianen een feit
De afgelopen maand is onder de ondernemers op de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen een draagvlakmeting gehouden. De ondernemers is gevraagd of zij akkoord gaan met het oprichten van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor deze bedrijventerrein .... meer >>

 
 
 
 
 
VBVO
Postbus 137
4130 EC Vianen
E: info@vbvo.nl
© VBVO