VBVO
 
 
Zoeken
 
Nieuws
/ actueel
Geslaagd Golfevent op De Kroonprins
( 5-9-2017 )

Maandagmiddag 4 september vond het eerste gezamenlijke Golfevent van OVV en VBVO plaats op het prachtige complex van "De Kroonprins" in Vianen. Onder heerlijke weersomstandigheden werden twaalf niet-golfers door twee professionals ingewijd in de schone golfkunst tijdens de clinic en gingen een aantal koppels de baan op voor een wedstrijd over negen holes. Enkele uren later keerden beide groepen moe, voldaan maar enthousiast weer terug bij het clubhuis voor de prijsuitreiking en borrel. De kenners loofden de kwaliteit van de baan en de niet-kenners waren zeer te spreken over het geleerde. De sfeer was verder zo goed dat de roep om het jaarlijks terugkerend event al luid klonk.

Voor een kleine impressie zie bijgaande foto's en zorg dat je er volgend jaar (weer) bij bent!

VBVO Events 2e helft 2017
( 1-9-2017 )

Beste VBVO leden

Voor de komende maanden hebben wij weer een aantal events gepland:

1) As Maandagmiddag 4 september organiseren wij samen met de OVV een golfwedstrijd en golfclinic op de Viaanse golfclub de Kroonprins. Een mooie gelegenheid om eens op deze nieuwe uitdagende baan te spelen of eens met de golfsport in aanraking te komen. Als je nog wilt meedoen laat het dan even weten, het schijnt heel mooi weer te worden.

2) Bedrijfsbezoek oude pand Ouwekerk op donderdag 14 september rondleiding en BBQ. U kunt zich nog aanmelden bij Fred Wennekes


3) Informatiebijeenkomst BIZ : In de afgelopen periode is ontzettend veel gebeurd en ingericht. Het nieuwe BIZ bestuur wil hier graag over vertellen alsmede hun plannen voor de komende periode uit de doeken doen. Vanzelfsprekend is er ook alle ruimte voor vragen. Een separate uitnodiging volgt nog, maar u kunt alvast donderdag 28 september middags in de agenda noteren.

4) Vorige jaar is er een zogenaamd ondernemersevent georganiseerd door de gemeentes die binnenkort de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaan vormen te samen met de lokale ondernemersverenigingen. Net als vorig jaar zal Thomas Rau een van de sprekers zijn. De datum : woensdag 4 Oktober bij Van der Valk in Vianen. Een aparte uitnodiging ontvangt u nog waarna u zich kunt aanmelden.
Op dit event is het ook mogelijk voor bedrijven zich via een informatie stand te kunnen voorstellen aan andere bedrijven in Vijfheerlenlanden. Wellicht voor u een mooie mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren en nieuwe relaties op te doen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar meldt u zich snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden bij Kamiel Gulikers van de Gemeente Vianen op nummer 0347-369442

5) Daarnaast willen wij starten met een maandelijkse borrel voor de VBVO leden en introducees.
Dit zal gebeuren elke laatste donderdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 bij Van der Valk in Vianen. U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Dus even na het werk een borrel, een hapje, even bijpraten met een andere VBVO lid. Vanzelfsprekend zullen wij als VBVO u tijdens de borrel kort op de hoogte houden van ontwikkelingen.
De data voor 2017 zijn :
Donderdag 26 Oktober
Donderdag 30 November
Donderdag 14 December


Wij hopen u te mogen begroeten op deze events/borrels

Met vriendelijke groet

VBVO Bestuur
BEDRIJVEN GOLF EVENT VIANEN MAANDAG 4 SEPTEMBER 2017
( 14-8-2017 )

Op maandag 4 september organiseren de OVV en de VBVO samen een GOLF event op de Golfbaan De Kroonprins in Vianen.
Dit event is zowel geschikt voor actieve golfers maar ook voor degene die nog nooit hebben gegolfd; dus voor IEDEREEN!

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 13.00 ontvangst met koffie/thee en gebak
Voor de niet golfers start om 14.00 een clinic onder leiding van een golfprofessional.
Voor de golfers start om 14.00 een wedstrijd over negen holes.
We verwachten iedereen vanaf 16.00 weer binnen waar een borrel en hapjes zullen klaar staan. Na binnenkomst van een ieder zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

De middag wordt afgesloten met een buffet.

Het aantal deelnemers is begrensd, dus reageer zo snel mogelijk op de uitnodigingsmail. Doe dat uiterlijk 25 augustus as.

Graag tot 4 september!


Meer mogelijk op de bedrijventerreinen in Vianen
( 24-6-2017 )

Visie vastgesteld
Met het vaststellen van de Visie op de Bedrijventerreinen afgelopen voorjaar geeft de gemeente Vianen invulling aan de ambitie meer mogelijkheden te creren voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Aanvullend daarop is in de Detailhandelsvisie vastgesteld waar in Vianen detailhandel kan plaatsvinden. De visie zal leiden tot een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen waarin het nieuwe beleid wordt opgenomen. Vooruitlopend daarop kunnen ondernemers al een beroep doen op de in de visie beschreven nieuwe mogelijkheden.

Detailhandel
Uitgangspunt is en blijft dat detailhandel voorbehouden is aan de bestaande kleinere winkelcentra en in de binnenstad op en rond de Voorstraat. Voor volumineuze- en grootschalige detailhandel wordt er echter een uitzondering gemaakt. Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV) zijn winkels die volumineuze goederen verkopen. Door de aard en omvang van de goederen zijn deze winkels moeilijk inpasbaar in bestaande winkelcentra. O.a. de volgende branches vallen daar onder: grove bouwmaterialen, bouwmarkten, brand- en explosiegevaarlijke (bestijdings)stoffen, auto's, boten en caravans, tuincentra, detailhandel in woninginrichting, meubelen, sanitair en grootschalige fietsenwinkels. Bij Grootschalige Detailhandels Vestigingen (GDV) gaat het niet om de omvang van de goederen, maar om de omvang van de winkel zelf. Grootschalige detailhandelsvestigingen zijn minimaal 1.000 m verkoop vloeroppervlak (vvo). Deze vormen van detailhandel zijn alleen toegestaan in de non-food sector. Supermarkten of andere vormen van detailhandel in food worden niet toegestaan.

Horeca en Vrijetijdsbesteding (Leisure)
Het wordt toegestaan horeca te vestigen op de bedrijventerreinen evenals bedrijven die zich richten op de vrijetijdsbesteding. Bij horeca gaat het om grootschalige horeca en horeca die ondergeschikt is aan de bedrijfsvoering. Onder grootschalige horeca wordt verstaan de horeca bedrijven die een heel groot vloeroppervlak nodig hebben of een zeer grote verkeersstroom, zoals bijvoorbeeld de wereldrestaurants of fastfoodketens zoals Burger King of Mac Donalds. Daarnaast is functievermenging tegenwoordig gebruikelijk. Bij een normale bedrijfsvoering hoort steeds vaker dat aan klanten of contacten iets te drinken of te eten wordt aangeboden. Bij de supermarkt staat vaak een koffietafel klaar, bij andere bedrijven krijgt de klant een glas fris of wijn aangeboden, of zelfs een maaltijd. Bij een tankstation zie je veel broodjes of snacks aangeboden. Bij bedrijven die zich richten op vrijetijdsbesteding hoort in de bedrijfsvoering ook een horeca onderdeel thuis. Al dit soort dingen valt onder horeca. Dit is horeca die voortvloeit uit de bedrijfsvoering en is ondergeschikt hieraan. Deze vormen van horeca worden toegestaan. Op het gebied van vrijetijdsbesteding valt te denken aan avontuurzalen, klimparadijzen, kartbanen, indoorskibanen, laser gamen, bioscoop en dergelijke.

Zonering
Niet al deze nieuwe mogelijkheden worden overal op de bedrijventerreinen toegestaan. Er is gekozen voor een zonering waarbij in bepaalde gebieden de extra mogelijkheden geboden worden. Grofweg betekent dit dat de bovenbeschreven, publiekstrekkende bedrijven toegestaan worden langs de Hagenweg, de Stuartweg en De Limiet. Groene bedrijven en Leisure krijgen mogelijkheden nabij Gaasperwaard en voor nautische bedrijven komt er een zone langs het Merwedekanaal. Uiteraard blijven er ruime mogelijkheden voor industrie, distributie, ambachtelijke bedrijven en bestaande bedrijven.

Visie lezen
Bovenstaande is een beknopte weergave van de nieuwe mogelijkheden. Via onderstaande link treft u de gehele visie aan met daarin op de laatste pagina opgenomen een gebiedskaart met de beschreven zonering.
https://www.vianen.nl/data/downloadables/8/2/6/20160321-visie-op-de-bedrijventerreinen.pdf

Voor de volledigheid treft u onderstaand de Detailhandelsvisie van de gemeente Vianen:
https://www.vianen.nl/data/downloadables/1/0/7/9/ontwerp-detailhandelsvisie-vianen-22-12-2016.pdfBedrijveninvesteringszone (BIZ) bedrijventerreinen Vianen een feit
( 8-4-2017 )

De afgelopen maand is onder de ondernemers op de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen een draagvlakmeting gehouden. De ondernemers is gevraagd of zij akkoord gaan met het oprichten van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor deze bedrijventerreinen. Op 4 april zijn alle uitgebrachte stemmen door wethouder Leendert Wijnmaalen van Economische Zaken geteld in een openbare zitting. Uit deze telling is gebleken dat er voldoende draagvlak onder de betreffende ondernemers is, waarmee de BIZ Bedrijventerreinen Vianen een feit is.

Zie het persbericht voor meer informatie.

Persbericht Vianen 6 april 2017 (295 Kb )


 
 
 
 
 
VBVO
Postbus 137
4130 EC Vianen
E: info@vbvo.nl