Zoeken
 
Aanvraag voor giftencommissie VBVO
De giftencommissie van de Vereniging van bedrijven Vianen en omstreken ontvangt ieder jaar diverse aanvragen voor een bijdrage ter ondersteuning van evenementen en projecten in Vianen.

Om tot een juiste beoordeling te komen moet een verzoek voldoen aan de volgende eisen:
  Een schriftelijk verzoek met omschrijving van het evenement
  Contactpersoon & contactgegevens voor de aanvraag
  Begroting van het aankomende evenement
  Indien beschikbaar, de resultaatrekening van het voorgaande of laatste jaar van het evenement of project. Bij voorkeur getekend door de penningmeester
  Betaalspecificatie (IBAN rekeningnummer & begunstigde)
  Volledig ingevulde vragenlijst die u hieronder aantreft

De gekozen leden van de giftencommissie zijn ook vrijwilliger en komen 5x per jaar bijeen om de aanvragen te beoordelen.
Wij verzoeken u dan ook de aanvraag tijdig en volledig digitaal in te dienen.


Vragenlijst:
Wordt dit evenement in Vianen en kernen gehouden?
   ja          nee      

Is het evenement gratis toegankelijk?
   ja          nee      

Wat zijn de te verwachten bezoekersaantallen?
   tot 50          tot 100          tot 250          tot 1.000          tot 5.000          tot 1.0000          meer dan 10.000      

Hoeveel dagen duurt het evenement?
   1 dag          2 dagen          3 dagen          4 dagen          5 of meer dagen      

Hoe vaak is het gehouden?
   nog nooit          1 keer eerder          2 tot 5 keer eerder          6 tot 10 keer eerder          meer dan 10 keer eerder      

Krijgt de aanvrager subsidie of krediet?
   ja          nee      

Exploiteert de organisatie horeca zelf direct of indirect?
   ja          nee      

Moet er een veiligheidsplan zijn om vergunning te krijgen?
   ja          nee      

Aanvullingen / opmerkingen:


Contact gegevens

Bedrijfsnaam:
 
Dhr.     Mevr.
Naam *:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer *:
E-mail *:
  
 
 
 
 
VBVO
Postbus 137
4130 EC Vianen
E: info@vbvo.nl