VBVO
 
 
Zoeken
 
Giftencommissie
Giftencommisie Vereniging van Bedrijven Vianen en Omstreken

Lokale betrokkenheid
Op de industrieterreinen van Vianen-Hagestein zijn veel landelijk actieve ondernemingen met veel medewerkers, directies en aandeelhouders van buiten Vianen. Hierdoor is de band met de Viaanse bevolking beperkt.  Omdat deze bedrijven in Vianen gevestigd zijn, is het bedrijfsleven toch tot een essentieel onderdeel van Vianen en wil zij dat als bedrijventerrein ook uitdragen.

Over de giftencommissie
De Vereniging van Bedrijven Vianen en Omstreken heeft al vanaf de oprichting meer dan 50 jaar geleden een giftencommissie. Deze giftencommissie is de maatschappelijke verbinding tussen de vereniging en de Viaanse gemeenschap.

De giftencommissie is samengesteld uit actieve ondernemers die, vaak door er te wonen, een hechte band hebben met Vianen. Zij zijn op de hoogte van het dagelijks leven in Vianen en kennen de behoeften van sport- en ontspanningsverenigingen, kerken, scholen en maatschappelijke instellingen. Door het werken met een giftenpot wordt versnippering voorkomen.

Opbouw van de giftenpot
De kas van de giftencommissie wordt gevoed door het aantal medewerkers van bedrijven gerelateerde omslag. Hierdoor ontstaat er een jaarlijks budget voor giften. De commissieleden beoordelen de aanvragen met kennis van zaken en dragen zo bij om de maatschappelijke betrokkenheid van de bedrijven met het Viaanse in stand te houden.

Aarzel niet te vragen, besef dat de pot eindig is en heb begrip voor de afweging van onze giftencommissie.

Een aanvraag doen bij de giftencommissie
Middels een aanvraagformulier kan een verzoek tot een gift gedaan worden. Kennis van de lokale verhoudingen helpt de commissie bij de beoordeling van de aanvraag en de toekenning van een gift.

 
 
 
 
 
VBVO
Postbus 137
4130 EC Vianen
E: info@vbvo.nl