Web Analytics

content

content

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stop
Home
Organisatie
Activiteiten
Nieuws
Login
Contact
Volg ons:

  

De aanpak van de VBVO wérkt !
Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken speelt een steeds nadrukkelijker rol op de bedrijventerreinen de Biezen / de Hagen en Gaasperwaard. In de afgelopen periode heeft de VBVO (zichtbaar en achter de schermen) bijgedragen aan verdere verbeteringen op allerlei gebied. Het bedrijfsleven van Vianen waardeert die aanpak. Zo blijkt uit de respons op de initiatieven van de VBVO, maar ook uit het groeiende ledental. 

Nieuwe ontwikkelingen en het beleid van gemeente, provincie en rijk worden door de VBVO met interesse gevolgd. Om daardoor op te kunnen komen voor de belangen van honderden bedrijven in Vianen met hun duizenden werknemers. 

VBVO zoekt bedrijven die zich durven te manifesteren 

Een bedrijvenvereniging moet zich durven te manifesteren. De VBVO in Vianen doet dat. Niet voor zichzelf, maar voor haar leden. De VBVO durft te stellen dat aansluiting ook aantrekkelijk is voor úw bedrijf. Wat dat kost? Vraag liever wat het oplevert. Want de VBVO maakt zich sterk voor collectieve én individuele belangen.

Belangenbehartiging
De VBVO heeft tot doel de collectieve belangen van haar leden te behartigen en doet dit ondermeer door:

het onderhouden van goede contacten met mensen, bedrijven en instellingen die invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van de aangesloten ondernemingen.
de voorlichting aan het bedrijfsleven, plaatselijke bevolking, lokale en provinciale overheid en andere instanties, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs.
een gecoordineerde aanpak van vraagstukken.
bevorderen van het netwerken.
Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken

 

 

Zwambestrijding in Noord holland

begin pagina

https://www.bedrijven-gids.net

Link toevoegen

Link toevoegen